Party DJ ozvučenie osvetlenie

Peter Potočka
TEL: 0948 439 191